ΜΑΞΙΜ: Η ΕΚΤΕ υπαναχώρησε από τη συμφωνία αγοράς εξοπλισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΜΑΞΙΜ ΑΕ Περτσινίδης ανακοίνωσε ότι δεν τελεσφόρησε η πώληση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρίας από την εταιρία ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ έναντι του ποσού του 1 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του ΔΣ της ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα