Κοινή προκήρυξη του SEE-ERA.NET PLUS για ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

Μια νέα Κοινή Προκήρυξη για Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα πρόκειται να δημοσιευθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στο πλαίσιο του έργου SEE-ERA.NET PLUS, όπως ανακοίνωσε η ΓΓΕΤ του υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κράτη που συμμετέχουν, εκτός από την Ελλάδα, είναι: οι χώρε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα