Κίνητρο για κανονική πληρωμή φόρων και εισφορών

Εκπτωση 25% στην πληρωμή φόρων και εισφορών θα έχουν οι επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναγκαστική αργία ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ εάν πληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Στόχος του μέτρου είναι να δώσει κίνητρο να πληρώσουν και
να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων σε όσες επιχειρήσεις έχουν ρευστότητα.

Keywords
Τυχαία Θέματα