Κέρδη 486.238,32 ευρώ για τον όμιλο Περσεύς

Αναφορικά με την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ σε καθεστώς επιτήρησης την 7.4.2008, λόγω της διαμόρφωσης των ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2007 και κατόπ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα