ΙΑΕΑ: Το Ιράν ενισχύει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου

Το Ιράν έχει αυξήσει τον αριθμό των συσκευών φυγοκέντρισης για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε περίπου 5.000, γεγονός που καθιστά δύσχερες για τους επιθεωρητές του ΟΗΕ να παρακολουθήσουν το αμφισβητούμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με την έκθεση της Διε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα