Η θλίψη ημών των άλλων

Η ​​γενικευμένη θλίψη, ο διάχυτος συγκλονισμός, όπως κατά κανόνα τιτλοφορούνται τα απότοκα, συναθροιζόμενα, συναισθήματα που γεννά μια τραγωδία, δεν μεταδίδονται ευθύγραμμα και ούτε έχουν το ίδιο ειδικό βάρος· καμπυλώνονται από ισχυρές παραμέτρους, αντίρροπες σε φενακισμούς αλλά και από κατά συνθήκην ανέξοδα μαζικά ψεύδη.

Keywords
Τυχαία Θέματα