ΓΣΕΕ: Απαράδεκτες οι απολύσεις προσωπικού στο Δήμο Αμαρουσίου

Η ΓΣΕΕ καταδικάζει τα φαινόμενα λήψης αδιαφανών και παράνομων αποφάσεων εις βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους από Δημοτικά Συμβούλια, εξαιτίας της λύσης των δημοτικών εταιριών που επέβαλε η νομοθεσία (άρθρο 269 Ν. 3463/2006), όπως επισημαίνε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα