ΕΛΠΕ: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και 297 προσλήψεις

Ο Όμιλος των ΕΛΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος μετεξέλιξης σε όλες του τις δραστηριότητες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν σχεδιαστεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρηματικές δράσεις, με στόχο τη δημιουργία αξίας και την αύ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα