Εκποίηση μετοχών της «Νηρεύς»

Ολοκληρώθηκε η εκποίηση 2.935 μετοχών της «Νηρεύς», που αποτελούσαν τα κλασματικά υπόλοιπα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα υπόλοιπα προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση της Kego AE, η οποία ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2008, σύμφωνα με ... ...
Τυχαία Θέματα