Έκδοση υβριδικών τίτλων από την EFG Hellas Funding Limited

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital), ύψους 300 εκατ.ευρώ, από την εταιρία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα