Δίας ΑΕΕΧ: Αγορά ιδίων μετοχών

Στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,72 ανά μετοχή, προχώρησε η Δίας ΑΕΕΧ. Η συναλλαγή έγινε μέσω της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή. ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα