Διακοπή λειτουργίας καταστήματος της εταιρίας Εικόνα Ήχος

Την πορεία και τις προοπτικές των καταστημάτων της εξετάζει η διοίκηση της εταιρίας Εικόνα Ηχος ΑΕΕ, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του δικτύου των καταστημάτων της και με γνώμονα την ποιοτική ανάπτυξη της εταιρίας με κερδοφόρα καταστήματα και την βελτίωση τ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα