Δε διανέμει μέρισμα για το 2008 η ΑΒΕΕ

Νέο διοικητικό συμβούλιο για την τριετία 2009-2012 εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βορειοελλαδικής εταιρίας Αλυσίδα ΑΒΕΕ, ενώ αποφάσισε ομόφωνα και τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2008. Η γενική συνέλευση, ενέκρ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα