Μπάλα, τραγούδι, Ευρωβουλή

Ασφαλώς o υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ένα καλό βιογραφικό και γνώση του αντικειμένου, εν προκειμένω της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, να έχει καθαρή πολιτική άποψη, που να μπορεί να τη θεμελιώσει με λογικά επιχειρήματα, να κατανοεί τις θέσεις των άλλων και να συνεργάζεται αρμονικά, να είναι στοχοπροσηλωμένος και να γνωρίζει ξένες γλώσσες, όχι μόνον αγγλικά, αλλά και άλλες, γιατί ειδικά στα μεγάλα κράτη-μέλη οι βουλευτές χαίρονται όταν τους μιλάς στη γλώσσα τους· επιτυγχάνεις περισσότερα έτσι.

Keywords
Τυχαία Θέματα