ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ: Συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα

Γνωστοποιείται στο ευρύ επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.6.2009 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Παναγιώτης Πανούση... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα