Απόφαση ΣτΕ για κατεδάφιση διατηρητέου

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 3178/2009 απόφασή του, έκρινε ότι σε περίπτωση κατεδάφισης διατηρητέου κτηρίου με υπαιτιότητα της Διοίκησης, η Πολιτεία οφείλει να το ανακατασκευάσει με δικές της δαπάνες. Ειδικότερα, το ΣτΕ έ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα