Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 517η/17.7.2009 συνεδρίασή του ενέκρινε: - Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία «ATTICΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» -Τo αίτημα της εταιρίας «VANDERVELLE Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών,... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα