Ανακοίνωση ΕτΕ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το εκ του νόμου (άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920) και του Καταστατικού της δικαίωμα... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα