Αλλαγή επιτοκίων από την Τράπεζα Κύπρου

Σε μειώσεις χορηγητικών και καταθετικών επιτοκίων προχωρά η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο αφενός της αποκλιμάκωσης των διατραπεζικών επιτοκίων Euribor και αφετέρου της κατεύθυνσης της μείωσης του κόστους δανεισμού των πελατών. Τα επιτόκια διαμορφώνονται ως ε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα