Αγορά ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Στην αγορά 120 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 8,30 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η Eurobank Properties την Παρασκευή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα