80 χρoνια πριν... 18 - 8 - 1938

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: O διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου Κλαρκ Γκέιμπλ (φωτ. με τη Βίβιαν Λι) ηγόρασε την εφημερίδα «Πόρτλανδ Ορεγκόνιαν», της οποίας θα αναλάβη την διεύθυνσιν μόλις τελειώση την ταινίαν την οποίαν ήδη «γυρίζει».

Keywords
Τυχαία Θέματα