80 χρoνια πριν... 13-10-1938

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΑ: Τηλεγραφήματα […] εκ Τόκιο […] αναγγέλλουν την έναρξιν επιχειρήσεων εις την Νότιον Κίναν […]. Αντικειμενικός σκοπός […] είναι να διακοπούν αι συγκοινωνίαι μεταξύ Χονγκ-Κονγκ και του εσωτερικού της χώρας, καθόσον επικρατεί η γνώμη ότι μεγάλαι ποσότητες πολεμικού υλικού αποστέλλονται εκείθεν εις το μέτωπον των επιχειρήσεων [...].

Keywords
Τυχαία Θέματα