80 χρoνια πριν... 10-8-1938

ΑΝΗΛΕΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Το μικρόν χωρίον Γιούκι κείμενον εις τα κράσπεδα του λόφου Τσανκ-Κου-Φεγκ υπήρξε σήμερον το θέατρον νέου τρομακτικού βομβαρδισμού εκ μέρους του βαρέος σοβιετικού πυροβολικού.

Τυχαία Θέματα