11 ελληνικά ξενοδοχεία ελέγχει η HIG Capital

Άμεσο ή έμμεσο έλεγχο περισσοτέρων από 11 ξενοδοχείων έχει αποκτήσει τα τελευταία λίγα χρόνια στην Ελλάδα το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο της HIG Capital.
Keywords
Τυχαία Θέματα