ΟΓΑ: Αύριο η δ’ δόση των οικογενειακών επιδομάτων

Αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου καταβάλλεται η τέταρτη δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, που αφορούν αναδρομικά το έτος

2013. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 184.907.889.66€.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή αυτή αφορά 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:

-722.788 δικαιούχους που θα λάβουν την 4η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 181.603.481,59 €.

-5.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 3.304.408,07 €.

Ο ΟΓΑ υπενθυμίζει και διευκρινίζει ότι:

-Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την προθεσμία αυτή, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

-Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Keywords
Τυχαία Θέματα