Ελαφρώς βελτιωμένο το κλίμα στην αγορά εργασίας

Θετικές μεταβολές στον τομέα της αγοράς εργασίας -για το πρώτο τρίμηνο του 2013- καταγράφουν τα στοιχεία του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). Μεταξύ αυτών, διαπιστώνεται αύξηση των νέων προσλήψεων κατά 7,79% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επίσης, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι εργοδότες προχώρησαν σε νέες προσλήψεις και επέλεξαν την πλήρη απασχόληση των εργαζομένων (αύξηση κατά 19,25%) σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είχαμε μείωση των μετατροπών συμβάσεων

εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (μείωση κατά 23,37%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ:

-Το Α’ τρίμηνο του 2013 μετατράπηκαν συνολικά 17.702 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 23,37% μικρότερος σε σχέση το Α’τρίμηνο του 2012, οπότε και είχε καταγραφεί μετατροπή 23.101 συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας.

-Παράλληλα 110 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 8.875 εργαζομένους, προέβησαν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης μισθών 14,69%. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, 11.655 επιχειρήσεις προέβησαν σε ατομικές μειώσεις μισθών για 33.187 εργαζόμενους αυτών, με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης 20,14%.Οι παραπάνω αλλαγές μισθολογικών επιπέδων κατά το Α΄τρίμηνο του 2013, αφορούν συνολικά σε 11.765 επιχειρήσεις και σε 42.062 εργαζόμενους.

Keywords
Τυχαία Θέματα