ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "εκδόσεις - εκτυπώσεις - σφραγίδες - επιγραφές", της "ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Θέμα: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "εκδόσεις - εκτυπώσεις - σφραγίδες - επιγραφές", της "ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΑΔΑ: Β4ΜΥ7ΛΩ-4ΓΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα