Τροποποίηση της υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ /ΤΑΧ/Φ23 /81169 /17983 /3982/3954/ 25-09-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου ¨Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες¨ του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσια στον οικισμό Σταλίδας Δ. Μαλίων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ /ΤΑΧ/Φ23 /81169 /17983 /3982/3954/ 25-09-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου ¨Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες¨ του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσια στον οικισμό Σταλίδας Δ. Μαλίων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Ημ/νια: 14/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΦΣΓ-817
Keywords
Τυχαία Θέματα