Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ27-46/ 111317/ 4583/30-11-10 απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μοναστηριακό συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου – Αποκατάσταση κελιών και συντήρηση τοιχογραφιών Αγ. Άννας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 2η ΕΒΑ

Θέμα: Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ27-46/ 111317/ 4583/30-11-10 απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μοναστηριακό συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου – Αποκατάσταση κελιών και συντήρηση τοιχογραφιών Αγ. Άννας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 2η ΕΒΑ
Ημ/νια: 04/09/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4Θ4Γ-50Ο
Keywords
Τυχαία Θέματα