Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1378/12-7-2010 απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας «Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων Έργου Λειτουργίας Φωτοβολταïκού (Φ/Β) Πάρκου, ισχύος 1,3MWp, ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία “Α. ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΣΑΒΑΣ Ο.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός σχεδίου, στη θέση ‘Ράχη’ του Δ.Δ. Στενού, του Δ. Κορυθίου, του Ν. Αρκαδίας».

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1378/12-7-2010 απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας «Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων Έργου Λειτουργίας Φωτοβολταïκού (Φ/Β) Πάρκου, ισχύος 1,3MWp, ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία “Α. ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΣΑΒΑΣ Ο.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός σχεδίου, στη θέση ‘Ράχη’ του Δ.Δ. Στενού, του Δ. Κορυθίου, του Ν. Αρκαδίας».
Ημ/νια: 31/07/2012
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ1-6ΩΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα