Τοποθέτηση υπαλλήλων και προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δήμου

Θέμα: Τοποθέτηση υπαλλήλων και προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δήμου
Ημ/νια: 09/01/2012
Φορέας: Δήμος Σερρών
ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩ10-9ΣΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα