Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων - Μηχανικών με βαθμό Δ’ κου Λώλου Γεωργίου, Τοπογράφο - Μηχανικό της ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ.

Θέμα: Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων - Μηχανικών με βαθμόΔ’ κου Λώλου Γεωργίου, Τοπογράφο - Μηχανικό της ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ.
Ημ/νια: 31/10/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β45ΑΓ-ΞΜ1
Keywords
Τυχαία Θέματα