Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση νομικής υπεράσπισης του συντονιστή του ΔΙΚΕΠΑΖ με βάση τα επιδοθέντα σε αυτόν κλητήρια θεσπίσματα

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση νομικής υπεράσπισης του συντονιστή του ΔΙΚΕΠΑΖ με βάση τα επιδοθέντα σε αυτόν κλητήρια θεσπίσματα
Ημ/νια: 21/11/2011
Φορέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑ: 4570ΟΡΙΕ-ΨΨ5
Keywords
Τυχαία Θέματα