ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΥΚΠΑΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΥΚΠΑΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 20/09/2011
Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΔΑ: 45Ψ4ΟΛ53-ΚΦΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα