«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΓΙΑ- ΠΥΡΓΟΣ-ΧΕΛΙΔΟΡΙ», Προϋπ/σμού: 150.000,00€, Ανάδοχος: ΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ»

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΓΙΑ- ΠΥΡΓΟΣ-ΧΕΛΙΔΟΡΙ», Προϋπ/σμού: 150.000,00€, Ανάδοχος: ΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ»
Ημ/νια: 01/02/2013
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: ΒΕΥΦ7Λ1-ΖΤΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα