Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) "

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) "
Ημ/νια: 02/07/2012
Φορέας: Δήμος Λεβαδέων
ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΗ-ΚΒΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα