ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 21ου-40ου ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 21ου-40ου ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107
Ημ/νια: 22/01/2013
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΕΗ9-8ΙΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα