Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων κατά της Δήλωσης Επιβολής Κατάσχεσης κατά του Δήμου Αλμωπίας, εις χείρας τρίτου.(βάσει της αρίθμ. 13/2012 διαταγής πληρωμής του Μον.Πρωτ. Έδεσσας ).

Θέμα: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων κατά της Δήλωσης Επιβολής Κατάσχεσης κατά του Δήμου Αλμωπίας, εις χείρας τρίτου.(βάσει της αρίθμ. 13/2012 διαταγής πληρωμής του Μον.Πρωτ. Έδεσσας ).
Ημ/νια: 15/01/2013
Φορέας: Δήμος Αλμωπίας
ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΨΩ-ΦΘΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα