Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΝΤΑΝΓΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 17-4-1988 στην Αλβανία κ.λπ.

Θέμα: Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:ΝΤΑΝΓΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 17-4-1988 στην Αλβανία κ.λπ.
Ημ/νια: 27/03/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΩΣΝ-4ΨΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα