ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.
Ημ/νια: 29/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΔΑ: Β45Μ7ΛΡ-ΠΞΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα