Πληρωμή Καθαριστριών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2012

Θέμα: Πληρωμή Καθαριστριών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2012
Ημ/νια: 28/02/2012
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΔΑ: Β440ΟΚ65-1Ε5
Keywords
Τυχαία Θέματα