ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ -ΕΡΓΑΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ"

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ -ΕΡΓΑΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ"
Ημ/νια: 30/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β45ΜΓ-ΥΔΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα