ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.5α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4067/12 ΤΗΣ 250/2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.5α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4067/12 ΤΗΣ 250/2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 03/07/2012
Φορέας: Δήμος Βόλου
ΑΔΑ: Β41ΒΩ96-ΔΣΣ
Keywords
Αναζητήσεις
4067/12 αρθρο 29 παραγραφος 5
Τυχαία Θέματα