Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Θέμα: Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Ημ/νια: 28/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ-1ΔΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα