ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ημ/νια: 00/00/0000
Φορέας: Δήμος Ωρωπού
ΑΔΑ: Β434Ω0Π-ΥΡΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα