ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ , ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4014/2011

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ , ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4014/2011
Ημ/νια: 04/09/2012
Φορέας: Δήμος Άργους - Μυκηνών
ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΨΔ-ΣΦ0
Keywords
Τυχαία Θέματα