ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν.4014/2011 - ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 2

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν.4014/2011 - ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 2
Ημ/νια: 00/00/0000
Φορέας: Δήμος Κορινθίων
ΑΔΑ: Β4ΓΣΩΛ7-Ξ7Ξ
Keywords
Τυχαία Θέματα