Μετάταξη υπαλλήλου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, από το Δήμο Ελευσίνας στο Δήμο Ασπροπύργου, με μεταφορά της θέσης του. Νο4502

Θέμα: Μετάταξη υπαλλήλου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, από το Δήμο Ελευσίνας στο Δήμο Ασπροπύργου, με μεταφορά της θέσης του. Νο4502
Ημ/νια: 13/12/2012
Φορέας: Δήμος Ασπροπύργου
ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩΨΝ-ΛΡΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα