ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΚΗ ΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΚΗ ΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ημ/νια: 06/07/2012
Φορέας: Δήμος Ιεράπετρας
ΑΔΑ: Β41ΩΩΡ8-ΜΒ3
Keywords
Τυχαία Θέματα