Λήψη εγγυητικής καλής εκτέλεσης 4753 ευρώ από την τράπεζα Πειραιώς για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011

Θέμα: Λήψη εγγυητικής καλής εκτέλεσης 4753 ευρώ από την τράπεζα Πειραιώς για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011
Ημ/νια: 23/08/2011
Φορέας: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΑΔΑ: 457ΛΟΚ4Δ-0ΞΝ
Keywords
Τυχαία Θέματα